Zinciriye Medresesi
Yazdır e-Posta
Mardin'de Artuklu anıtı; 1385'te Artuklu Emiri Melik İsa tarafından yaptırıldı. Cami, türbe ve çeşitli ek mekânlardan oluşan medrese, kabaca dikdörtgen plânlı ve kesme taştandır; iki avlu çevresinde, iki kat hâlinde düzenlenmiş gelişkin yapısıyla dikkat çeker. Doğudaki cami ile batıdaki türbe dilimli kubbelerle örtülüdür; medresenin anıtsal taçkapısı kûfi yazı kuşağı, örgülü sütunçeleri bağlayan üç dilimli kemer ve bitkisel motifli madalyonlarla süslüdür.
 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional