Vardar
Yazdır e-Posta
Güneydoğu Yugoslavya ve kuzey Yunanistan'da yaklaşık 400 km. uzunlukta ırmak. Arnavutluk sınırında, Şar Dağları'ndan doğar, güneye akarak Selânik Körfezi'ne dökülür. En önemli kolu, Yugoslavya'da Crna'dır. Vardar vadisi, Orta Avrupa'yı Ege kıyısına bağlayan çok elverişli bir ulaşım yolu oluşturur.
 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional