Vahdet
Yazdır e-Posta
Birlik, teklik. Karşıtı çokluktur (kesret). Kesrette vahdet ise çoklukta birlik anlamına gelir.Dünyada, varlıklar içinde herkesin, her nesnenin Tanrı'nın tecellisi olduğunu bilmek, çoklukta Tanrı'nın tekliğini görmek demektir. Tek anlamındaki vahit sözcüğü de Tanrı'nın adlarındandır. Tasavvuf, temelde vahdet inancına dayanır. Vahdeti vücut, varlık birliği görüşü, felsefe olarak tasavvufun koyduğu ana ilkedir. Buna göre, var olanların kaynağında Tanrı vardır, her şey Tanrı'nın varlığından ibarettir. Tanrı, kendini bütün varlıklarda ortaya koyar, varlıklarda görünür. Tevhit, bir olma inancı da varlık birliğine dayanır. Aşk, tevhitte tutulacak yoldur.
 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional