Tünel
Yazdır e-Posta
Bir yandan öbür yana geçebilmek için dağ, yer, su vb. altlarından yapılan yol. Genellikle dağ, kent içi ve sualtı olmak üzere üç gruba ayrılır. Dağı delerek yapılan tünel, demiryolu, karayolu ve suyolu geçişini sağlar. Kent içi tüneli, kent içinde yayalar ve taşıtların kolaylıkla hareket etmesini sağlamak amacıyla yapılan tüneldir. Sualtı tüneli de deniz, göl ve ırmaklarda önceden hazırlanan tünel bölümlerinin sualtına çeşitli yöntemlerle oturtulmasıyla yapılır. Tünel inşaatında günümüzde daha çok Alman, İngiliz, Belçika ve İtalyan yöntemleri kullanılır. Arazinin jeolojik yapısı da büyük bir rol oynar. İtalyan yöntemi, daha çok killi arazilerde kullanılır. Tünelin ışıklandırılması ve havalandırılması da büyük bir önem taşır.
 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional