Triton
Yazdır e-Posta
Yunan mitolojisinde deniz tanrılarından biri; Poseidon ile Amphitrite'nin oğlu. Fenikeli olduğu söylenir. Bazı mitolojik öykülerde acımasız, dehşet verici; bazı mitolojik öykülerdeyse iyiliksever, uysal bir tanrı olarak gösterilmiştir. Triton da, annesi gibi, deniz dibindeki mağaralarda yaşam sürerdi.
 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional