Topçu Ocağı
Yazdır e-Posta
Osmanlı İmparatorluğu'nda Kapıkulu Ocakları'na bağlı bir ocak. Topçu Ocağı'nın, top dökmek ve savaşlarda top kullanmak üzere iki ana görevi vardı. Topçu Ocağı I. Murat zamanında kuruldu. Özellikle II. Mehmet (Fatih) zamanında çok gelişti. İstanbul'un alınmasından sonra Galata semtinde bir topçu kışlasıyla bir top dökümhanesi inşa edildi. Topçu Ocağı'nın başında bulunan komutanı topçubaşıydı. Ayrıca ocakta, dökümcü, burgucu, demirci, marangoz gibi sanatkârlar da vardı. Osmanlı İmparatorluğu'nda İstanbul'dan başka Belgrad, Budin, Temeşvar gibi önemli kalelerde de top dükümhaneleri ve her büyük kalede topçu erleri bulunurdu. Top gülleleriyse Anadolu'da ve Rumeli'de çeşitli yerlerde hazırlanırdı. Osmanlı İmparatorluğu topçuluk alanında Avrupalılara olan üstünlüğünü 16. yüzyılın sonlarına kadar, özellikle kale dövmekte kullanılan ağır toplar konusunda koruyabildi. Ancak 17. ve 18. yüzyıllarda, özellikle hareket ve ateş hızına sahip toplarda üstünlük Avrupalılara geçti. Bu bakımdan topçuluk Osmanlı İmparatorluğu'nda askerî ıslahatın başladığı ilk alanlardan biri oldu. Topçu Ocağı, diğer Kapıkulu Ocakları, özellikle Yeniçeri Ocağı gibi bir isyan ve anarşi ocağı olmadı. Bu özelliklerinden dolayı Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasında devletin yanında yer aldı ve Vakai Hayriye'de önemli bir rol oynadı.
 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional