Tilsit Görüşmeleri
Yazdır e-Posta

Fransız imparatoru Napoléon ile Çar I. Aleksandr arasında, bugünkü Litvanya'da Niemen Irmağı üzerinde, Tilsit kenti yakınlarında bir salda yapılan görüşme (25 Haziran 1807). Bu görüşmeler sonunda Napoléon ile Çar I. Aleksandr arasında bir antlaşma da imzalandı (8 Temmuz 1807). Bu antlaşmaya göre:

1) Çarlık Rusyası, Napoléon'un İngiltere'ye karşı ilân ettiği, kıta ablukasına katılacak,
2) Çarlık Rusyası, Napoléon'un kurmuş olduğu krallıklarla yeni kuracağı Vestfalya Krallığı'nı ve Ren Birliği'ni tanıyacak,
3) Fransa, Prusya topraklarından çekilecek,
4) Fransa ve Çarlık Rusyası, eğer Babıâli, Fransa aracılığıyla teklif edilen barış şartlarını kabul etmezse, birlikte Osmanlı İmparatorluğu'na savaş ilân edecekler ve onu aralarında paylaşacaklar.

 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional