Termonükleer Tepkime
Yazdır e-Posta
Parçacıkların ve tepkimeyi başlatıp sürdürmeye yetecek ölçüde kinetik enerji taşıyan çekirdeklerin nükleer füzyonunun söz konusu olduğu tepkime türü. Tepkime sırasında termonükleer enerji açığa çıkar. Sıcaklıkla birlikte tepkime hızı süratle artar. Termonükleer tepkime için gerekli sıcaklık, milyon derece santigrat mertebesindedir. Çoğu yıldızların enerjisi, bu tür tepkimelerin sonucudur.
 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional