Teokrasi
Yazdır e-Posta
Egemenliğin kaynağının Tanrı olarak kabul edildiği ve hükümdarın da kendisini Tanrı’nın yeryüzündeki temsilcisi olarak gördüğü dinî yönetim şekli.
 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional