Tekrar
Yazdır e-Posta
Bir cümle ya da paragrafta aynı sözü, anlatımı sakatlayacak ölçüde sık kullanma, yineleme. Eskilerce kusur sayılmış, "kesret-i tekrar" biçiminde adlandırılmıştır.
 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional