Takvimi Vekayi
Yazdır e-Posta

Osmanlı Devleti'nde yayımlanan ilk resmî gazete. II. Mahmut'un buyruğuyla 1 Kasım 1831'de haftalık olarak yayımlanmaya başlandı. Ön hazırlıkları İzmir'de Fransızca olarak yayımlanan "Le Courrier de Smyrne" (İzmir Postası) sahibi Alexandre Black tarafından yürütülen gazete, tarihçi Esat Efendi tarafından yönetiliyordu. Yayım düzenli olamadı ve yılda ortalama 25-30 dolayında kaldı. Gazete dilinin elden geldiğince halkın anlayacağı dilde olmasına çalışıldı. Ayrıca Fransızca (1831), Ermenice (1832), Rumca (1835) ve Arapça (1840) olarak da yayımlanmasına geçildi.

1878'de II. Abdülhamit tarafından kapatılan gazetenin 1891'de yayımına yeniden izin verildi. 1892'de bir kez daha kapatıldı ve II. Meşrutiyet'in ilânından sonra 1 Eylül 1908'de açıldı. 17 Kasım 1922'de de, İstanbul Hükümeti'nin ortadan kaldırılmasıyla Takvimi Vekayi'nin yayımı sona erdi. Ankara Hükümeti'nin 7 Ekim 1920'de yayımlamaya başladığı resmî organ Ceridei Resmiyye, 17 Aralık 1927'de "Resmî Gazete" adını aldı.

 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional