Şinto
Yazdır e-Posta
Japonya'nın ulusal dini. Sözcük, şin (ruh) ve to (yol) sözcüklerinden oluşturulmuş olup "iyi ruhların yolu" anlamına gelmektedir. 6. yüzyılda Japonya'ya yayılmaya başlayan Budizm ile karışarak sinkretist bir dine dönüştü. İmparator Meyci döneminde (1867-1912) devlet dini yapılmak istendi, ama başarıya ulaşılamadı. Bu dine göre tanrılar, doğal güçlerin kişileştirilmeleridir. Japon imparatoru, Güneş Tanrısı Amaterasu'nun dünyadaki temsilcisidir. Kutsal kitabının adı Kociki'dir. Ahlâkî ilkeleri, anaya ve babaya saygı; temizlik, doğruluk üzerine kurulmuştur.
 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional