Sülfür
Yazdır e-Posta
Kükürdün başka bir elementle yaptığı bileşik. Metal sülfürleri (alkali metal ve alkali toprak metal sülfürleri hariç) suda çözünmezler. Bu tür sülfürler, metalin, hidrojen sülfürle tepkimeye sokulup çökelek vermesiyle elde edilirler. Ametal sülfürler de doğrudan sentez yoluyla elde edilirler. Birçok sülfür minerali, önemli maden cevheridir.
 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional