Su Trombu
Yazdır e-Posta

Hızla akan suyun etrafındaki havayı sürüklemesi ilkesiyle çalışan boşaltma tulumbası. İç içe geçmiş iki boru biçimindedir. Su, dar olan borudan geniş boru içindeki bir huni ağzına deymeden püskürtülür. Geniş boru havası boşaltılacak kaba bağlıdır. Su, huniye akarken yakınındaki hava moleküllerini sürükleyip götürerek kabın havasını boşaltır.

Su trombu lâboratuvarlarda süzme işleminde, sanayide akkor lâmbalar içinde hava boşluğu oluşturmada kullanılır.

 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional