Ruhr Havzası
Yazdır e-Posta
Federal Almanya'nın kuzeybatısında kömür havzası ve sanayi bölgesi. Her ne kadar adını Ruhr Irmağı'ndan alırsa da, Ren kütlesinin kenarında, Ren Irmağı'nın doğusunda yer alır. 6.000 km2 yi geçmeyen alanına karşın çok kalabalık bir nüfusu barındıran, (yaklaşık 6 milyon) dünyanın en gelişmiş sanayi bölgelerinden biridir. Gelişmesini esas olarak, bölgenin büyük bir bölümünü kaplayan kömür madenine borçludur. Orta Çağ'dan beri işletilmesine karşın yöredeki kömür madeni, 19. yüzyılın ortalarında demir sanayiinin kurulması ve kokun, demirin eritilmesinde kullanılmasıyla gerçek önemini kazandı. Son yıllarda kömür üretimi de, kullanımı da geriledi. Bu tarihten sonra hızla gelişen demir endüstrisi Almanya'nın güçlenmesini sağlayan en önemli etken oldu. Bölgede, demir-çelik endüstrisi, ağır endüstrinin yanı sıra dokuma, seramik vb. endüstrileri de gelişmiştir.
 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional