Riyolit
Yazdır e-Posta
Kimyasal bileşimi granite benzeyen açık renkli bir kayaç. Çok ince taneli bir dokusu vardır. Rengi beyaz, pembe ve gridir. Demir katışıkları yüzünden kırmızımsı renk de alır. İçinde büyük kuvars ve camsı feldispat kristalleri bulunanlara riyolit porfir denir. Çok yaygın bir magmatik kayaçtır.
 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional