Rezonatör
Yazdır e-Posta
Belli bir frekansta titreşen ya da rezonans yapan, dolayısıyla belirli frekanslardaki dalgaları iletmeye ya da güçlendirmeye yarayan mekanik veya elektriksel aygıt. Diyapazon, en basit rezonatördür. Her biri ayrı frekansta rezonansa gelerek ses verecek biçimde yapılmış küresel rezonatörler, laboratuvarlarda bileşik bir sesin analizinde kullanılır. Boşluk rezonatörlerinden elektromanyetik dalga kaynağı olarak yararlanılır. Radyo dalgalarının güçlendirilmesinde kullanılan mazerler bu tür rezonatörlerle çalışır.
 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional