Resul
Yazdır e-Posta
İnsanları ahlâkî değerlere yönlendiren, doğru yola çağıran, kitaplı peygamber. Zaman zaman nebi sözcüğüyle eş anlamlı olarak kullanılır, ama resul tanrısal mesaj ve yasaları iletmek konusundaki elçilik göreviyle nebiden ayrılır. Nebi, insanları kendisinden önce gelen bir peygamberin kitap ve şeriatına çağıran peygamberdir. Buna göre her resul nebidir, ama her nebi resul değildir.
 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional