Referandum
Yazdır e-Posta

Siyasî iktidar tarafından alınan bir kararın yönetilenler tarafından kabul edilip edilmediğini belirlemek için yapılan halkoylaması. Halkın yönetime doğrudan katılma biçimlerinden biridir. Birçok ülkede çeşitli biçimlerde uygulanır. Referandum kavramı İsviçre'de plebisitle eşanlamlı olarak kullanılır. Plebisitin genellikle siyasî sonuçlar doğurmasına karşın, referandumun sonuçları hukuksaldır. Çünkü refarandum bir yasama organı tarafından hazırlanarak kabul edilen hukuksal bir metnin halkoyuna sunulması, plebisitse böyle bir aşamadan geçmeden bir konu ya da bir kişi hakkında halkın tercihinin sorulmasıdır.

İlk referandum 27 Mayıs Hareketi'nden sonra oluşturulan Kurucu Meclis'in hazırladığı 1961 Anayasası'nın halkın onayına sunulmasıydı. İkinci referandumsa 12 Eylül 1980'den sonra kurulan Danışma Meclisi'nin hazırladığı anayasanın kabulüyle ilgili olarak yapıldı. 7 Kasım 1982'de yapılan bu referandumla hem anayasa, hem de MGK Başkanı Kenan Evren'in cumhurbaşkanı olması kabul edildi. 1982 Anayasası'nın 104. maddesi cumhurbaşkanına, gerekli gördüğü takdirde anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları halkoyuna sunmak yetkisini vermektedir. Üçüncüsü, 6 Eylül 1987'de 1982 Anayasası'yla eski siyasîlere getirilen siyaset yapma yasağının kaldırılması için yapılan referandumdur.

 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional