Presesyon
Yazdır e-Posta
Simetri ekseni çevresinde dönmekte olan bir cismin dönme eksenini, tepesi cismin merkezinde yer alan dönel bir koni oluşturacak biçiminde dolanması. Presesyon hareketi, topacın kafa sallamasına benzer. Cisme bir moment etkimesi sonucunda meydana gelir. Presesyon adı daha çok gökbilimde, Dünya'nın yaptığı presesyon hareketi için kullanılır. Gökcisimleri (esas olarak Güneş ve Ay), Dünya'nın şişkin olan ekvator bölgesine (çapı kutuplardaki çaptan 45 kilometre kadar daha büyüktür) değişik bir çekim kuvveti uygular. Bu kuvvet. Dünya'nın ekvator düzlemini, 23,5 derecelik açı yaptığı yörünge düzlemiyle çakıştırmaya çalışır. Kendi ekseni çevresinde dönmekte olan Dünya, buna jiroskopik bir karşı etki oluşturduğundan presesyon hareketi meydana gelir. Böylece kutuplar, 26.000 yılda tamamlanmak üzere, çapı 47°'lik bir tepe açısı gören bir dairesel koni tabanı çizer. Yine bu hareketin sonucu olarak Dünya'nın ekvator düzlemiyle yörünge düzleminin kesim noktaları (ılım) da her yıl 50 saniye kadar batıya kayar.
 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional