Pervaneoğulları
Yazdır e-Posta
Orta Çağ'da Sinop'ta kurulan Türk beyliği (1277-1322). Beyliğe ismini veren, Anadolu Selçuklu Devleti Veziri Süleyman Pervane'dir. Sinop, Süleyman Pervane'nin dirliğiydi. 1277'de Pervane'nin torunlarından Mehmet Bey, Sinop'ta bağımsızlığını ilân etti. Mehmet Bey'in soyundan gelenler Sinop'ta 1322'ye kadar hüküm sürdüler. Son Pervaneoğulları beyi Gazi Bey, erkek çocuk bırakmadan ölünce Candaroğulları Beyliği Sinop'u ele geçirdi ve Pervaneoğulları beyliğine son verdi. Beyliğin Anadolu tarihinde siyasî ve askerî bakımdan fazla bir önemi yoktur.
 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional