Parsel
Yazdır e-Posta
İmar yasa ve yönetmeliklerine göre üzerine ancak bir yapının yapılabileceği arazi parçası. Parsellerin belirlenmesi için "parselasyon haritaları" yapılır; böylelikle parsellerin boyutları saptanır ve parseller numaralanır. Parselin genişliği yol (ön) cephesindeki boyutudur. Parsel derinliği ise, ön ve arka cepheler arasındaki ortalama uzaklıktır. İmar plân ve yönetmelikleriyle de parsel üzerindeki yapının işlevi (sanayi, ticaret, konut vb.) belirlenir. Parsel üzerine bina yapmak isteyen kişi, parsel numarasını belirttiği gibi, dilekçeyle ilgili belediyeye de başvurur.
 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional