Önsöz
Yazdır e-Posta
Bir yapıtın amacını belirtmek için kitabın başına konulan tanıtıcı yazı. Bilimsel yapıtlarda konu, çalışma yöntemi, yapıtın bölümleri vb. de anlatılır. Önsözü izleyen girişteyse doğrudan konu üzerinde durulur, konuyu açıklayıcı ön bilgiler verilir. Önsöz yerine, "Birkaç Söz", "Sunu" gibi sözcükler de kullanılmaktadır. Divan edebiyatında bu tür açıklamalar "Sebebi Te'lif-i Kitap" (Kitabın Yazılışının Nedeni) başlığını taşırdı. Mukaddeme ise daha çok giriş anlamındadır.
 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional