Otomatik Kontrol
Yazdır e-Posta
Fiziksel süreçleri insan müdahalesi olmadan düzenleme işi. Otomatik kontrol, kontrol sistemi adı verilen bir mekanizmayla yerine getirilir. Bu, sıcaklık, basınç, hız, gerilim, pH değeri gibi herhangi bir değişkenin (kontrol değişkeni) belli bir değerde tutulmasına dayanır. Otomatik kontrol açık ve kapalı çevrim olmak üzere iki türlüdür. Belli aralıklarla yanıp sönecek biçimde ayarlanmış trafik ışıkları açık çevrime örnektir. Bu tür otomatik kantrolde trafik yoğunluğu ne olursa olsun, ışıklar hep aynı düzende yanıp söner. Kapalı çevrimde ise geribildirim rol oynar. Trafik lambalarının rengi ve yanma süreleri trafik yoğunluğuna bağlı olarak değişiyorsa, bu, kapalı çevrime bir örnektir. Daha basit bir kapalı çevrim otomatik kontrol sistemi de, kalorifer brülörünün oda sıcaklığına bağlı olarak yanıp sönmesidir.
 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional