Nirvana
Yazdır e-Posta
Buda dininde ruhun yükselebileceği en ileri aşama. Budist inanca göre ruh ölmez, bir bedenden başka bir bedene geçerek türlü yaratıklar biçiminde yaşamını sürdürür. Aslında ruh, bu beden ve kalıp değiştirmelerden acı duyar. Bu acılardan kurtulmak ve Nirvana'ya yükselmek ister. Sözcüğün Sanskritçe anlamı da zaten "acıdan kaçma"dır. Nirvana'ya yükselmek, ruhun yok olması ya da hiçlik demek değildir. Yalnızca bir daha maddî bir kalıba dönüşmek, bu acıların dünyasına dönmemek üzere ulaştığı soyut aşamadır. İnsan, bedenini ve ruhunu eğiterek, Buda'nın ahlâk ilkelerine uyarak bir süreç içinde bedenle ruh arasındaki bağı koparabilir, acıları duymaz olur ve böylece Nirvana'ya yükselmeye hazır duruma gelebilir.
 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional