Nil Nehri
Yazdır e-Posta
Afrika’nın ve dünyanın en uzun ırmağı olan, 6648 km uzunluğundaki Nil Nehri, ekvatorun güneyindeki dağlardan doğup Afrika’nın kuzeydoğusu boyunca akarak Mısır kıyılarından Akdeniz’e dökülür. Nil Nehri, içinde barındırdığı hayvan çeşitleri açısından çok zengindir. Burada birçok balık türü ile timsah, yumuşak kabuklu kaplumbağalar ve yılan gibi hayvanlar için uygun bir yaşam ortamı bulunmaktadır. Eski çağlardan beri Mısır halkı için Nil Nehri, bölgedeki tarım alanlarının sulanması açısından büyük önem taşımaktadır. Önceleri sulama yapabilmek için nehrin taşmasını beklemek zorunda kalan Afrika halkı, 19. ve 20. yüzyıllarda nehir üzerine yapılan baraj ve kanallar sayesinde sulama konusunda rahatlamıştır. Nil Nehri, aynı zamanda yolcu ve yük taşımacılığı açısından da tarih boyunca önemli bir su yolu olmuştur.
 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional