Mütevelli
Yazdır e-Posta

Osmanlı İmparatorluğu'nda vakıfları, vakıf şartnamesine (vakfiyye) ve din hukuku (şeriat) hükümlerine uygun olarak yönetmekle görevli kimse.

1) Vakfiyyede belirtilen şartlara göre. Bu durumda mütevelli genellikle vakfı kuranın soyundan olurdu.
2) Vakıf kurucusu mütevelli ile ilgili bir şart koşmamışsa ya da vakıf kurucusunun soyundan kimse yoksa, bölgenin kadı ya da müftüsünün uygun gördüğü birini mütevelli atamasıyla.

Vakıfta tasarruf hakkı mütevelliye aittir ve bu hakka müdahale edilemez. Günümüzde de bir vakfın yönetimiyle görevli kimselere bu ad verilir.

 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional