Müsellem
Yazdır e-Posta
Kapıkulu Ocakları kurulmadan önce Osmanlı Devleti'ndeki devamlı orduyu oluşturan süvarilere verilen ad. Orhan Gazi zamanında kuruldu. Müsellemler savaş zamanında asker olarak hizmet ederler, barış zamanında da kendilerine gösterilen yerlerde ziraat yaparlardı. Buna karşılık her türlü vergiden muaf sayılırlardı. Yeniçeri ocağının kurulması ve timar sisteminin gelişmesi karşısında müsellemlerin önemi kalmamış, geri hizmetlerde kullanılır olmuşlardır.
 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional