Modül
Yazdır e-Posta
Karmaşık bir sayının gerçel ve sanal kısımlarının kareleri toplamının artı karekökü. Z karmaşık sayısının "mutlak değeri" de denilen ve |Z| biçiminde gösterilen modül, sayı düzleminde Z'nin orijine uzaklığını temsil eder. Z= a+ib sayısının modülü :|Z|= + Ea2+b2 = r'dir. Örneğin 3+4i sayısı için r=5 tir. Modern matematikteyse, modül, sistemde kullanılan simge sayısıdır. Örneğin 3 ün kalan sınıfları {0,1,2} sisteminde modül 3, saat aritmetiğinde 12'dir. Bir modüle göre hesap aritmetiğine de modüler aritmetik denir. Modüler aritmetik bir anlamda sonlu elemanlı kümelerdeki hesap işlemleriyle ilgilenir.
 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional