Mitanni Krallığı
Yazdır e-Posta
İlk Çağ'da İ.Ö. 2. binde Kuzey Suriye ve Mezopotamya'nın kuzey bölgelerinde kurulan devlete Hititlerin verdiği ad. Bu devleti kuran halk, Hint-Ari kökenliydi, kendi devletlerine "Hanigalbat" adını veriyorlardı. Krallığın merkezi Vaşşugani kentiydi. Kent, Habur Irmağı üzerindeydi. Krallık İ.Ö. 14. yüzyıla kadar güçlü bir devlet olarak varlığını sürdürdü. Büyük Hitit Kralı Şuppiluliuma bu devleti egemenliği altına almayı başardı. Krallık İ.Ö. 14. yüzyılda Asurluların saldırılarıyla ortadan kalktı.
 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional