Misyon
Yazdır e-Posta
Bir kişiye ya da topluluğa verilen belirli görev. Özellikle Hristiyan olmayan ülkelerde bu dini yaymakla görevli kuruluşlara bu ad verilir. İlk misyonlar, havarilerin önderliğiyle oluştu. Havarilerin çömezleri Hristiyanlığı tüm Roma topraklarına yaydılar, ayrıca İran ve Arabistan'ın içlerine kadar yayıldılar. Misyonlar 6. yüzyılda Anglosakson topraklarında, 8. yüzyılda Ren boylarında, 9 ve 10. yüzyıllarda Cermen ve İslâvlar arasında Hristiyanlığı yaygınlaştırdılar. 16. yüzyıldan başlayarak Katolik Kilisesi, İspanyol ve Portekizlilerin Amerika ve Asya'daki sömürgeleştirme çabalarına koşut olarak, sömürge halklarını Hristiyanlaştırmak için misyonlar örgütledi. 19. yüzyılda Büyük Britanya İmparatorluğu'nun gelişmesiyle birlikte Protestan misyonlarının da katılımıyla daha da güçlenen bu örgütler, Afrika ve Okyanusya'ya da yöneldi. Günümüzde Avrupalı din adamlarının yerini yerli din adamlarından oluşan misyonlar aldığı gibi, Büyük Britanya İmparatorluğu'nun gerilemesiyle doğan boşluk Amerikan misyonları tarafından doldurulmaktadır.
 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional