Mikale Savaşı
Yazdır e-Posta
İlk Çağ'da Yunanlılar ile Persler arasında meydana gelen savaş (İ.Ö. 479). Yunanistan'da Platia Savaşı'nın Yunanlıların zaferiyle sona ermesinden sonra Sparta Kralı Leotihidas komutasında 110 gemiden meydana gelen bir Yunan filosu, Anadolu kıyılarında Samsun Dağı eteklerinde Mikale denilen yerde karaya çekilmiş bir durumda bulunan Pers donanmasını yok etmek için bir miktar kuvveti karaya çıkardı. Pers donanmasını koruyan birlikler yenildi, sonra da Pers donanması tümüyle yakıldı. Bu başarı üzerine İyonya kentleri ayaklandılar, başlarında bulunan Pers taraftarı tiranları devirdiler. Böylece, İyonya'daki Pers egemenliği sona ermiş oldu.
 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional