Meteoroloji
Yazdır e-Posta

Hava durumunun önceden belirlenmesi için atmosfer olaylarını ve yasalarını inceleyen bilim dalı. Deniz ve hava ulaştırmasında, tarımda ve savaş zamanında hava durumunun bilinmesi büyük önem taşır. İnsanlar, eski çağlardan beri hava durumuna ilgi duydular. Bilim ve tekniklerin ilerlemesiyle (barometrenin, termometrenin bulunuşu gibi) meteoroloji alanında da büyük ilerlemeler oldu. Önceleri yer fiziğine bağlı olan meteoroloji, zamanla ayrı bir bilim dalı hâline geldi. Meteorolojinin inceleme alanı içine atmosferin yatay ve dikey basınç, sıcaklık, nemlilik değerleri; rüzgârın hızı; bulutların durumu ve cinsi girmektedir. Önceleri basit ölçme araçlarıyla yapılan meteoroloji gözlemleri, günümüzde balonlar, elektronik araçlar, radarlar ve yapma meteoroloji uyduları aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bütün bu gözlemlerden gelen değerler, belirli saatlerde "sinoptik uzay" denilen kısıtlı bir alanı gösteren meteoroloji haritalarına işlenir.

Meteoroloji haritalarına göre kısa vade için yapılan hava tahminlerinin isabet oranı %95'i bulur. 24 saat sonrası için yapılan tahminlerinse %85-90'ı doğru çıkar. Meteoroloji kendi içinde, analitik ve dinamik meteoroloji olmak üzere iki dala ayrılır. Analitik meteoroloji daha çok, sıcaklık, yağışlar gibi atmosferin fiziksel değerlerini tek tek incelerken; dinamik meteoroloji, atmosfer hareketlerinin dinamik yasalarını inceler. Bundan başka, iklimbilim, tarım meteorolojisi, mikroklimatoloji, tıbbî meteoroloji gibi alt dalları da vardır.

 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional