Mazer
Yazdır e-Posta

Mikrodalga osilatörü ya da yükselticisi olarak kullanılan aygıt. Adını "uyarılmış ışınım yayımının mikrodalgayla (moleküler) güçlendirilmesi" anlamına gelen İngilizce "microwave (molecular) amplification by stimulated emission of radiation" sözcüklerinin baş harflerinden alır. Osilatör olarak atom saatlerinin temelini oluşturur. Yükseltici özelliğiyle de her türden zayıf sinyali algıladığından uzaydan gelen sinyalleri almakta mazerlerden yararlanılır.

Atomlar ve moleküller, değişik enerji seviyelerinde bulunabilirler. Bir enerji seviyesinden ötekine geçiş ancak elektromanyetik ışınım yayarak ya da soğurarak gerçekleşir. Bu geçişin meydana geldiği frekansla dışarıdan beslenen bir maddenin ışınım yayımı uyarılmış olur ve mazer bu etkiye dayanır. Eğer atomların çoğu yüksek (uyarılmış) enerji düzeyinde bulunuyorsa, maddeye gönderilen enerji dalgaları daha fazla ışınım yayımına neden olur ve gönderilen dalga güçlendirilmiş olur. Mazerde karşılaşılan başlıca güçlük, bu enerji seviyelerinin ayarlanmasıdır. Çünkü denge durumunda, atomların çoğu düşük enerji düzeyinde bulunurlar. Amonyak gazı mazerinde, düşük seviyedeki moleküller, elektrik alanına değişik biçimde tepki gösterdiklerinden, bir elektrik alanı etkisiyle ortamdan uzaklaştırılır. Katı hâl mazerleriyse genellikle düşük sıcaklıklarda çalıştırılırlar ve mazer etkisine katılmayan enerji seviyeli atomlar, yüksek frekanslı "pompalama" tekniğiyle uyarılmış seviyeye getirilirler.

 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional