Malta Sürgünleri
Yazdır e-Posta
Kurtuluş Savaşı sırasında İngilizlerce "savaş suçlusu" sayılarak Malta Ada'sına sürülen Türkler. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Mondros Mütarekesi'ni imzalamasından sonra, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nca İstanbul'daki İngiliz yüksek komiserliğine gönderilen bir talimatla Mütareke hükümlerine uymayanların savaş suçlusu sayılacağı ve bu kişilerin İtilâf Devletleri'nin kararlarına göre yargılanmak üzere Malta tutsak kampına sürülmeleri bildirildi. Bu bildiri uyarınca Malta'ya, Mart 1919'dan Kasım 1920'ye kadar, aralarında önemli devlet adamları ile asker ve yazarların bulunduğu 144 kişi sürüldü. Malta sürgünleri, 1 Kasım 1921'de, Anadolu'da tutuklanan İngiliz subaylarıyla İnebolu'da değiştirildi.
 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional