Lir
Yazdır e-Posta
Eski Yunanlılarca kullanılan bir çalgı. En çok yedi kirişli olur. Ağaçtan oyulmuş olup U harfine benzer. İki ucunu birleştiren çubukla karın kısmı arasına gerilen kirişler, harp gibi parmakla çalınır. İlk lirin kaplumbağa kabuğundan yapıldığı, Neron'un lir çaldığı söylenir. 18. yüzyıla kadar İtalya'da kullanılmıştır.
 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional