Lipit
Yazdır e-Posta
Yaşayan hücrelerin bileşiminde ve oluşumunda önemli rol oynayan bir grup yağlı ve yağa benzer tanecikler. Bütün hücre zarlarının yapısında temel bileşkendirler. Lipitler, kan pıhtılaşmasında ve kas gevşemesinde önemlidir. Bazı lipitlerin besin değeri de vardır. Kimyasal olarak lipitler yağları, mumları, fosfolipitleri ve cerebrositleri kapsarlar. Lipitlerin çoğu suda değil, tersine yağ çözüntülerinde, asetonda, benzende, eter ve kloroformda çözünürler. Bazı lipitler de yağ asitleri taşırlar. Bitkisel ve hayvansal lipitler vardır.
 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional