Kurumlar Vergisi
Yazdır e-Posta
Türkiye’de şirketlerin kazançları doğrultusunda ödedikleri vergi. Şirketlerin malî ve hukukî açıdan bazı üstünlüklere sahip olduğu düşüncesiyle, gelir vergisine ek olarak konulmuştur. Kurumlar vergisi ülkemizde ilk kez 1949 yılında yürürlüğe girdi.
 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional