Ksilen
Yazdır e-Posta
Fiziksel özelliklerinin benzerliğinden ötürü ayrılmaları güç olan üç dimetil benzen izomerine verilen ad [C6H4(CH3)2]. Eskiden taşkömürü katranından elde edilirdi. Günümüzdeyse petrolden elde edilir. Ksilenin yükseltgenme ürünleri (ftalik anhidrit, izoftalik asit) alkid ve polyester reçinelerinin üretiminde başlangıç maddesi olan önemli maddelerdir. Ksilenin bir türevi olan tereftalik asit de, etilen glikolle birleşerek dakron verir.
 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional