Kromozom
Yazdır e-Posta
Hücre çekirdeğinde bulunan, DNA ve proteinden oluşan, kalıtım bilgisini taşıyan, her canlıda şekli ve sayısı sabit olan yapılara verilen ad. Yaşamın sürekliliği kromozomların devamlılığına bağlıdır. Kromozomlar, ancak bölünmekte olan bir hücrede mikroskopla görülebilir. Çünkü hücre bölüneceği zaman çekirdek içinde dağınık hâlde bulunan kromatin kıvrılarak kısalır ve kromozomlara dönüşür. Her canlıda kromozomların biçimi farklı olmasına karşın, aynı türde kromozomların biçimleri birbirine benzer. Hiçbir zaman yeniden oluşmazlar. Ya eskiden var olan kromozomların bölünmesiyle ya da eklenmeyle oluşurlar.
İnsanda 23 çift kromozom bulunur.
 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional