Konsolos
Yazdır e-Posta
Dış ülkelerde vatandaşlarının canlarını ve haklarını korumak, hükümetine siyasî ve ticarî bilgileri vermekle yükümlü görevli. Konsolos, diplomat ve diplomatik görevli gibi, bağlı olduğu devleti siyasal bakımdan temsil etmez. Ancak, kimi dokunulmazlıklardan yararlanır. Büroları ve arşivleri, görevli olarak bulundukları ülkenin güvenlik güçleri tarafından araştırılamaz. Suçüstü yakalanmadıkça konsolosa dokunulamaz. Konsolosların görevleri, ticarî ilişkileri geliştirmek, ticarî çıkarları korumak, konsolosluk bölgesinde oturan vatandaşların doğum ve ölüm belgelerini vermek, evlenme işlerine bakmak, pasaport ve vize işlerini yürütmek gibi idarî konulardır. Kimi noterlik işlerinin yanı sıra, gerektiğinde yurttaşlarını ülkeye geri gönderme yetkisini de taşıyan bu görevliler, kültürel çalışmaları da yakından izlerler ve bu konuda çalışmalarda bulunurlar.
 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional