Köçekçe
Yazdır e-Posta
Çengi ve köçeklerin oynaması için bestelenen oyun havaları, tavşanca. Çeşitli türkü ve havaların birbiri ardına çalınışıyla oluşurlar. En yaygın köçekçeler Karcığar, Hicaz ve Gerdaniye makamlarındadır.
 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional