Klişe
Yazdır e-Posta
Baskıda kullanılmak amacıyla üstüne kabartma resim, yazı ya da şekil çıkarılmış maden levha. Çeşitli maddeler (bakır, çinko, plastik vb.) kullanılarak ve çeşitli yöntemlerle (oyarak, kimyasal yıkama yöntemleriyle vb.) hazırlanmış birçok klişe tipleri vardır. Klişeler ayrıca kullanılacakları baskı makinelerine göre de farklılıklar gösterirler. Bunun dışında fotoğrafçılıkta fotoğraf basmaya yarayan negatiflere, gravürcülükte ıstampa basmak için kullanılan madenden, taştan ya da tahtadan kalıplara da klişe denir.
 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional