Kızıl ırmak
Yazdır e-Posta
Türkiye'nin orta-kuzey bölümünde ırmak. Tüm çığırı Türkiye'de kalan akarsuların en büyüğüdür. Zara'nın doğusunda Kızıl ve Dumanlı dağlarda doğar. Tuz Gölü'nün doğusunda Gülşehri'ne dek genellikle kuzeydoğu-güneybatı yönünde akar; ardından, İç Anadolu'da büyük bir yay çizer; önce kuzeybatı Tuz Gölü'nün kuzeyinden itibaren kuzey, daha sonra da kuzeydoğu yönünde akar. Bafra'dan sonra, geniş bir delta oluşturarak Karadeniz'e dökülür. Uzunluğu 1.355 km, beslenme havzasının genişliği 76.250 km2dir. Başlıca kolları; Delicesu, Devrez ve Gökırmak'tır. Üzerindeki en önemli barajlar Hirfanlı ve Kesikköprü'dür.
 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional