Karamanoğulları
Yazdır e-Posta
Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra, Konya merkez olmak üzere kurulan beylik. Karamanoğulları Beyliği'ni kuran Karaman boyu, Alaettin Keykubat zamanında Orta Anadolu'ya yerleştirildi. Moğollara karşı sınır boylarını korudular ve Moğol ordularını birçok kez yendiler. 1277 yılında Konya'yı ele geçirdiler. İlhanlıların Anadolu valisi Timurtaş'ın, İlhanlılara başkaldırarak Memlûklere sığınması üzerine de bağımsızlıklarını ilân ettiler (1327). Bundan sonra Anadolu'nun en güçlü beyliği olarak, kendilerini Anadolu Selçuklularının vârisi olarak görmeye başladılar ve Anadolu birliğini kurmak için harekete geçtiler. Aynı amaçla hareket eden Osmanı Beyliği'nin en büyük rakibi oldular. Her fırsatta Osmanlıların karşısına dikildiler. Osmanlı Devleti, II. Bayezit zamanında Karamanoğulları Beyliği'ni ortadan kaldırdı (1487).
 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional