İçoğlanı
Yazdır e-Posta
Osmanlılarda, devşirmeler arasından seçilerek türlü devlet ve saray görevleri için aday olarak yetiştirilen gençlere verilen ad. İçoğlanlığı Osmanlı sarayında I. Bayezit zamanında kurumlaştı. Devşirmeler, önce devlet merkezine, sonra divanıhümayuna getirilir, padişah, arz odasında bunları tek tek görürdü. Kapıağası, padişahın buyruğuyla en iyilerini seçer, diğerleri acemiocağı için yeniçeri ağasına gönderilirdi. Seçimde saray ağası, sarayı amire hocası da bulunur ve titiz davranılırdı. Seçilenler devletin çeşitli saraylarına dağıtılır, eğitim ve öğretimden geçirilir, yetenekli olanlar Topkapı Sarayı'na alınırlardı.
 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional