İç Enerji
Yazdır e-Posta

Bir sistemin aldığı ısı miktarıyla bu sisteme dışarıdan yapılan işin cebirsel toplamı olan termodinamik fonksiyonu (simgesi U ya da E). Bir sistem bir durumdan bir başka duruma geçerken meydana gelen ısı ve iş değişimi seçilen yola bağlıyken iç enerjisindeki değişim yola değil, yalnızca başlangıçtaki ve sondaki duruma bağlıdır. İç enerji mutlak olarak saptanmaz. İç enerjinin ne kadar değiştiği önemlidir. Bir sistemin iç enerjisi, moleküllerinin kinetik ve potansiyel enerjilerinin toplamıdır.

Örneğin, dışarıyla ısı alışverişi yapamayacak biçimde yalıtılmış bir odada kapağı açık olarak çalışan bir buzdolabı odayı soğutmaz. Oda termodinamik bir sistem olarak düşünüldüğünde sisteme dışarıdan (buzdolabı motorunu çalıştırmak üzere) elektrik enerjisi biçiminde bir iş yapıldığından odanın sıcaklığı artar (termodinamiğin birinci yasası). Termodinamik açıdan bu, sistemin iç enerjisinin artmasıdır.

 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional