Hürriyet Ve İtilaf Fırkası
Yazdır e-Posta

İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne karşı olanların kurduğu siyasal cemiyet. Hürriyet ve İtilâf Fırkası 21 Kasım 1911'de kuruldu. Programında teşebbüsü şahsiyi (özel girişim), ademi merkeziyetçiliği (yöresel yönetimlere daha çok yetki tanınması) ve Osmanlı toplumunu oluşturan uluslar arasında eşitliği savunur görünüyordu. Mahmut Şevket Paşa'ya yapılan suikasttan sonra (11 Haziran 1913) resmen kapatılmakla birlikte, çalışma olanağı da bulamadı.

Mondros Mütarekesi'nden sonra İttihat ve Terakki iktidardan düşüp liderleri Osmanlı sınırları dışına kaçınca, 4 Şubat 1920'de yeniden çalışmaya başladı. Bu ikinci döneminde, İngiliz Muhipleri Cemiyeti'yle birlikte Kurtuluş Savaşı'na karşı çıktı; Anadolu'daki Kurtuluş Savaşı'na karşı ayaklanmalar düzenledi ve destekledi.

 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional