Hurriler
Yazdır e-Posta
İ.Ö. 3. binyılda Van Gölü dolaylarında yaşamış ve İ.Ö. 2. binyılın başlangıcında Yukarı Mezopotamya'ya göçmüş bir kavim. Burada birtakım küçük devletler yanında, İ.Ö. 18. yüzyılda Mitanni Krallığı'nı kurdular ve Asur ülkesi ile Yukarı Suriye'yi ele geçirdiler. İ.Ö. 17. yüzyılda Mısır'a akınlar yaptılar. Anadolu ve Elam'ı etki altında bıraktılar. İ.Ö. 14. ve 12. yüzyıllar arasında ise zayıflayarak Hitit ve Asur saldırılarıyla yok oldular. Hurrilerin Sümerceye benzeyen, özgün bir dilleri vardı. Çoktanrılı olan dinlerinde yerli tanrılar yanında Sami ve Hint tanrıları da yer alıyordu. Edebiyat alanında, dinî destanlarından bazı parçalar günümüze kadar gelmiş, mimarî ve heykeltıraşlıkta da kendilerine özgü yapıtlar vermişlerdir.
 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional