Hürmüz
Yazdır e-Posta
Zerdüşt Tanrısı Ahura Mazda'nın Arapçalaştırılmış adı. Vesta dilinde Ahura Mazda denen bu tanrıya, Pehlevi dilinde Ormazd ya da Oharmazd denir. Zerdüşt dininin en büyük tanrısıdır. Sözcük anlamı "bilgelerin en yetkini tanrı"dır. İranlıların en büyük dini Mazdeizm, adını bu tanrıdan almıştır. Kimi araştırıcılar kökeninin Hint Tanrısı Varuna'dan, kimileri de Yunanca gök anlamındaki Uranus'tan geldiğini ileri sürmektedir. Kimileri ise İran'da Zerdüşt dininden önce var olan bir dinin üç büyük tanrısından biri olduğunu iddia ederler. Hürmüz, Zerdüşt inanışına göre iyilik tanrısı ve gökyüzü ordusunun başıdır. Kötülük Tanrısı Ehrimen'in karşıtı olup onunla savaşır.
 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional